წესდება და სხვა მასალები

ISOC-Georgia წესდება

სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა 2017 – ქართულად

ISOC Georgia-ს შეთანხმება Internet Society-სთან

ინფორმაციის დაშიფვრა, ზოგადი მიდგომები, პრობლემები და ქართული კანონმდებლობა

საქართველოს ფართოზოლოვანი ქსელების განვითარების 2019–2025 წლების ეროვნული სტრატეგია და მისი განხორციელების სამოქმედო გეგმა

2022 წლის 29 მარტის სხდომის ოქმი

2021 წლის 26 ნოემბრის სხდომის ოქმი

2021 წლის 12 ნოემბრის სხდომის ოქმი

2021 წლის 1 ოქტომბრის სხდომის ოქმი

2021 წლის 28 სექტემბრის სხდომის ოქმი

2021 წლის 24 სექტემბრის სხდომის ოქმი

2021 წლის 21 სექტემბრის სხდომის ოქმი

2021 წლის 17 სექტემბრის სხდომის ოქმი

2021 წლის 7 სექტემბრის სხდომის ოქმი

2021 წლის 10 აგვისტოს სხდომის ოქმი

2021 წლის 27 ივლისის სხდომის ოქმი

2021 წლის 17 ივლისის სხდომის ოქმი