უსაფრთხო ინტერნეტის დღე

Safer Internet Day-ს – უსაფთხო ინტერენტის დღის ჩატარება დაიწყო 2004 წლიდან. ამჟამად ყოველწლიურად ეს დღე 130-ზე მეტ ქვეყანაში აღინიშნება.

საქართველოში Safer Internet Day ინიციატივის მხარდაჭერა მიზნად ისახვას სხვადასხვა სახელმწიფო, კომერციული და არასამთავრობო ორგანიზაციების თანამშრმოლობის ხარჯზე გაძლიერდეს ბავშვებსა და ახალგაზრდების მიერ ინტერნეტის უსაფთხო მოხმარებისკენ მიმართული მცდელობები.

ISOC-Georgia აყალიბებს Safer Internet Day მხარდაჭერ კონსორციუმს და კომიტეტს.

ინფორმაციისთვის მიყევით ბმულს : Safer Internet Day – Georgia (Facebook)