რისთვის იყენებენ ინტერნეტს ყველაზე ხშირად?

რისთვის იყენებენ ინტერნეტს ყველაზე ხშირად?

წყარო: გაზეთი ბათუმელები, ია ფრანგიშვილი

პანდემიის გამო ფიზიკური დისტანცირების პირობებში, საქართველოში, ისევე როგორც დანარჩენ მსოფლიოში, სასწავლო და სამუშაო პროცესი ონლაინრეჟიმში მიმდინარეობს. ცხადია, გაზრდილია ინტერნეტის მნიშვნელობა პანდემიასთან დაკავშირებული სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი ინსტრუქციებისა და სხვა აუცილებელი ინფორმაციის მიღების თვალსაზრისითაც. მიუხედავად ამისა, IDFI-ის ანგარიშის მიხედვით, დღეს საქართველოს მოსახლეობის დაახლოებით 2/5-ს ინტერნეტზე წვდომა არ აქვს.

„ყველას აქვს ინტერნეტზე წვდომისა და ინტერნეტით თავისუფლად სარგებლობის უფლება“ – ეს ჩანაწერი 2018 წელს საქართველოს განახლებული კონსტიტუციის მე-17 მუხლშიც შევიდა. ეს ნიშნავს, რომ სახელმწიფომ ინტერნეტი ფართოდ ხელმისაწვდომი უნდა გახადოს.