აღმასრულებელმა საბჭომ დაამტკიცა გადაწყვეტილება საზოგადოებაში გაწევიანების წესისა და პირობების თაობაზე

აღმასრულებელმა საბჭომ დაამტკიცა გადაწყვეტილება საზოგადოებაში გაწევიანების წესისა და პირობების თაობაზე

აღმასრულებელმა საბჭომ დაამტკიცა გადაწყვეტილება საზოგადოებაში გაწევიანების წესისა და პირობების თაობაზე

2022 წლის 7 მარტს ინტერნეტსაზოგადოება საქართველოს აღმასრულებელმა საბჭომ, ხმათა უმრავლესობით დაამტკიცა გადაწყვეტილება საზოგადოებაში გაწევიანების წესისა და პირობების თაობაზე. ხსენებული დოკუმენტით გათვალისწინებულია როგორც ფიზიკური, ასევე იურიდიული პირების გაწევრიანების კრიტერიუმებს.

ჩამოტვირთეთ ფაილი PDF ფორმატში: