ინტერნეტსაზოგადებამ ახალი წესდება დაამტკიცა

ინტერნეტსაზოგადებამ ახალი წესდება დაამტკიცა

2022 წლის 3-5 მაისს ინტერნეტსაზოგადოება საქართველომ ჩაატარა ელექტრონული კენჭისყრა წესდების დამტკიცების თაობაზე. კენჭისყრაზე წარმოდგენილი იყო საზოგადოების წევრთა მიერ შედგენილი წესდება. მასში მონაწილეობა მიიღო წევრების 64% პროცენტმა, 38 წევრმა. კენჭისყრით გათვალისწინებული საკითხი იყო, უჭერენ თუ არა მხარს წევრები წარმოდგენილ წესდებას. შედეგების განისაზღვრა შემდეგნაირად:

  • მხარს ვუჭერ – 97 % (37 წევრი)
  • არ ვუჭერ მხარს – 3 % (1 წევრი)

კენჭისყრის შედეგების თანახმად წარმოდგენილი წესდება დამტკიცდა.

დამტკიცებული წესდების საფუძველზე წევრები უახლოეს მომავალში გეგმავენ საზოგადოების იურიდიულ პირად რეგისტრაციას.