მსოფლიოს მასშტაბით რამდენი ადამიანი იყენებს ინტერნეტს?

მსოფლიოს მასშტაბით რამდენი ადამიანი იყენებს ინტერნეტს?

ინტერნეტს 5,35 მილიარდი ადამიანი, გლობალური მოსახლეობის, დაახლოებით, 59.6%, იყენებს. ეს მაჩვენებელი სტაბილურად იზრდება, რადგან ტექნოლოგიებზე წვდომა სულ უფრო ხელმისაწვდომი ხდება, განსაკუთრებით განვითარებად რეგიონებში. გლობალური მასშტაბით, ინტერნეტის გამოყენებაზე გავლენას რამდენიმე ფაქტორი ახდენს:

ტექნოლოგიური მიღწევები: ინტერნეტ ინფრასტრუქტურის განვითარებამ (ფართოზოლოვანი და მობილური ქსელები) ინტერნეტზე წვდომა მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში მცხოვრები ადამიანებისთვის უფრო ხელმისაწვდომი გახადა.

ხელმისაწვდომობა: ინტერნეტით ჩართული მოწყობილობების ღირებულება მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს ინტერნეტის გამოყენებაზე. ხელმისაწვდომი ფასის მქონე მოწყობილობების სიმრავლე სულ უფრო მეტ ადამიანს ეხმარება ჰქონდეს წვდომა ინტერნეტთან.

კულტურული და სოციალური ფაქტორები: განათლების დონე და კულტურული ნორმების მიმართ საზოგადოების დამოკიდებულება კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორია. განვითარებად ქვეყნებში, სწორედ ადგილობრივ ენაზე შექმნილი კონტენტის ონლაინ ხელმისაწვდომობა უბიძგებს ადამიანებს ინტერნეტის გამოყენებისკენ.