უსაფრთხო ინტერნეტის დღე

უსაფრთხო ინტერნეტის დღე

ISOC-Georgia საქართველოში იწყებს “უსაფრთხო ინტერნეტის დღის” ინიციატივის ლოკალურ კოორდინაციას, რომელიც ტარდება მსოფლიოს მასშტაბით ყოველ თებერვალს.

ამ ინიციატივაში მონაწილეობით ISOC-Georgia ცდილობს, ხელი შეეწყოს საქართველოში ინტერნეტის და მობილური ტექნოლოგიების უსაფთხო გამოყენებას ბავშვებსა და ახალგაზრდებს შორის.