ინტერნეტ მარშრუტიზაციის უსაფთხოება – MANRS

ინტერნეტ მარშრუტიზაციის უსაფთხოება – MANRS

MANRS არის Internet Society-ს მიერ მხარდაჭერილი გლობალური ინიციატივა რომლის მიზანია მარშრუტიზაციის სისტემასთან დაკავშირებული საფთხეების შემცირება

MANRS განსაზღვრავს ოთხ მარტივ მაგრამ კონკრეტულ ქმედებას რომელიც ყველა ოპერატორმა უნდა განახორციელოს:
ფილტრაცია
ანტი-სპუფინგი
კოორდინაცია
გლობალური ვალიდაცია