უსაფთხო ინტერნეტის დღე

ISOC-Georgia საქართველოში იწყებს “უსაფრთხო ინტერენტის დღის” ინიციატივის ლოკალურ კოორდინაციას რომელიც ტარდება მსოფლიოს მასშტაბით ყოველ თებერვალს. ამ ინიციატივაში მონაწილეობით ISOC-Georgia ცდილობს ხელი შეეწყოს საქართველოში ინტერნეტის და მობლიური ტექნოლოგიების უსაფთხო გამოყენებას ბავშვებს და ახალგაზრდებს შორის.