კონკურსი “ციფრული წიგნიერების სკოლაში” მონაწილეობის მისაღებად

კონკურსი “ციფრული წიგნიერების სკოლაში” მონაწილეობის მისაღებად

ინტერნეტსაზოგადოება საქართველოს პერსონალურ მონაცემთა დაცვის თემატური ჯგუფი აცხადებს კონკურსს ციფრული წიგნიერების სკოლაში მონაწილეობის მისაღებად!

სკოლის ფარგლებში განხილული იქნება შემდეგი აქტუალური საკითხები:
🔹 პერსონალურ მონაცემთა დაცვა;
🔹 ციფრული წიგნიერება;
🔹 დეზინფორმაცია და მასთან გამკლავების გზები;
🔹 ინტერნეტ მმართველობა და კიბერდიპლომატია.

🗓️ ციფრული წიგნიერების სკოლა ჩატარდება ორ ნაკადად: 2023 წლის 18-19 ნოემბერსა და 2-3 დეკემბერს თბილისში. პროგრამა მოიცავს როგორც თეორიულ, ისე პრაქტიკულ კომპონენტებს. თითოეული თემატიკის განხილვას დაეთმობა 1.5 საათი.

⏳ ციფრული წიგნიერების სკოლაში მონაწილეობა შეუძლიათ საქართველოში მოქმედი საჯარო და კერძო სკოლების მე-10, მე-11 და მე-12 კლასის მოსწავლეებს. კონკურსში მონაწილეობის მიღების მსურველებმა უნდა წარმოადგინონ სამოტივაციო წერილი (არა უმეტეს 500 სიტყვა) 2023 წლის 25 ოქტომბრამდე შემდეგ ელ. ფოსტაზე: isocpersonaldata@gmail.com

🔎 გთხოვთ, სამოტივაციო წერილში ასევე მიუთითოთ ის კონკრეტული საკითხები/გამოწვევები, რაც თქვენი განსაკუთრებული ინტერესის საგანია. კონკურსის ფარგლებში შეირჩევა არაუმეტეს 50 მონაწილე.

ციფრული წიგნიერების სკოლის წარმატებით დასრულების შემდეგ მონაწილეებს გადაეცემათ სერტიფიკატები.

წარმატებას გისურვებთ!