ყრილობა და საბჭოს არჩევნები

ყრილობა და საბჭოს არჩევნები

ISOC-Georgia-ს ყრილობა

ჩატარების დრო: 2019 წლის 31 მაისს 18:00 საათზე

ადგილი: ტერმინალ ვერე, თბილისი, ხორავას 3

დღის წესრიგი:

ა) ISOC – Georgia ს დირექტორთა საბჭოს ანგარიშის განხილვა:

1.  დირექტორთა საბჭოს გასული 1 წლის საქმიანობის ანგარიშის წარდგენა და განხილვა

2.  2018 წილს ფინანსური ანგარიშის წარდგენა და განხილვა

ბ) დირექტორთა საბჭოს ახლი წევრების არჩევა:

1.  საბჭოს წევრების რაოდენობის განსაზღვრა

2.  საბჭოს წევრობის კანდიდატების და მათი პროგრამების განხილვა

3.  კენჭისყრის პროცედურის დამტკიცება